Jun 2, 2016

Jumlah Petani Menurun, Seberapa Pentingkah Pekerjaan Ini di Indonesia?

Semasa kecil, jika kita ditanya mengenai masa depan dan cita-cita, maka kita akan menjawab dengan mantap profesi-profesi seperti pilot, dokter, guru, insinyur dan sebagainya. Terlepas dari […]
Jun 2, 2014

Meningkatkan Kesejahteraan Petani dengan Meraih Nilai Tambah

Salah satu masalah utama dalam pertanian di Indonesia adalah masih rendahnya tingkat kesejahteraan petani. Rata rata pendapatan perkapita di sektor pertanian sangat jauh dibawah rata rata […]